Начало

Бързите кредити са кредити, които се предлагат от небанкови финансови институции на заинтересовани лица. Компаниите отпускащи бързи кредити отговарят на изискванията на Закона за потребителския кредит и са регистрирани от БНБ.

Бързите кредити обикновено се използват за покриване на различни нужди, като: плащане на сметки, разходи за обучение, разходи за ремонт на автомобил, рефинансиране на други заеми, туристически пътувания и др. Изискванията към клиентите, които кандидатстват за такъв вид кредит са минимални.

По предложение на депутати от Народното събрание през 2014г. бяха гласувани поправки в Закона за потребителския кредит в частта засягаща именно т.нар. бързи кредити.

Най-добре е, преди да прибегнете към услугите на компания за бързи кредити да попрочете малко повече, включително и форумите за бързи кредити. По този начин ще може да придобиете по-ясна представа за самата фирма, която предлага продукта бърз кредит.

За бързи кредити може да се кандидатства чрез кредитен консултант/финансов съветник или онлайн-директно през сайта на съответната компания.

Бързите кредити са перфектни за хора, които желаят да вземат пари бързо само срещу лична карта, които се нуждаят от малка сума кеш-обикновено до 3000лв и такива, които работят без трудов договор.

Този вид кредити не са подходящи за лица, които желаят да рефинансират кредитна карта, да рефинансират ипотечен или потребителски кредит.

Бързите кредити са високо рискови и поради тази причина са няколко пъти по-скъпи от банковите кредити.

Небанковите финансови институции са задължени всяка седмица, както и веднъж месечно да подават справка към Централен кредитен регистър на БНБ, т.е. при просрочие на вашия кредит към небанкова финансова институция веднага сте докладван в БНБ.

Помислете внимателно преди да прибегнете към услугите на компания за бързи кредити. Да вземеш кредит от небанкова институция е най-лесното нещо в наши дни, но….проблемите настъпват в последствие. Бързите кредити са най-лесният начин, чрез който може да влезете в спиралата на кредитната задлъжнялост. Бъдете внимателни.