Споделено финансиране (P2P Lending)

Що е то споделено финансиране

Споделено финансиране или P2P Lending най-общо казано е интернет платформа, която свързва директно кредитора с кредитополучателя. Или по-просто казано, ако Жоро има свободни средства и иска да печели от тях, а Иван има нужда от кредит за 300лв (примерно), то Жоро може да заеме на Иван 100% от тази сума или част от нея.  В този случай Жоро е кредитор/инвеститор, а Иван кредитополучател. Интернет платформата извършва всички необходими проверки на кредитоискателя – кредитна история, самоличност и др.

Споделеното финансиране (P2P Lending) е широко разпространено на запад. Инвеститорите го използват за диверсификация на портфейла си, а кредитоискателите прибягват до този вид кредити, тъй като са много по-евтини от бързите кредити.

Една от най-големите, ако не и най-голямата платформа е zopa. До началото на декември’2016г. те са продали кредити за близо 2млрд лири.

От няколко месеца на пазара, макар и плахо, се появиха и две български Интернет платформи за споделено финансиране – iuvo group и klear.

Доколко споделеното финансиране е разрешено в България е тема, която никой за съжаление не иска да разчопли.

Споделеното финансиране и НК

В Наказателния Кодекс (НК) фигурира един Чл.252, който гласи следното:

Чл. 252. (Отм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., нов – ДВ, бр. 50 от 1995 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., доп. – ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.11.2009 г.) Който без съответно разрешение извършва по занятие банкови, застрахователни или други финансови сделки както и платежни услуги, за които се изисква такова разрешение, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и с конфискация до 1/2 от имуществото на дееца.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Когато с дейността по ал. 1 са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.
(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който при осъществяване на банковата дейност с разрешение, използва средства придобити в нарушение на установените разпоредби.
Точно така! Вие носите наказателна отговорност, ако инвестирате свободните си пари в кредити и получавате лихва от това. Може дори и да се запознате с тълкувателно решение в сайта на ВКС.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *